Forventet åpningsdato

Åpning av greener er nå satt til 1.april. Dersom ingenting uventet skjer værmessig så skal denne datoen holdes. Det er noe vinterskader på greener slik at det forventes at greenene vil være noe ujevne de første ukene før det blir litt varmere i været.

Greenfee for gjester vil være 500kr fast frem til teestedene åpner.

Husk dugnaden som er nå lørdag førstkommende 30.mars kl 0900-1200