Banestatus 23/4

På banestatus siden kan dere alltid lese om oppdateringer på banen samt arbeid som foregår.

I dag vil alle greener bli dresset og deretter rullet.
klipp på greener er nå justert ned til 6mm og vil bli videre nedjustert i løpet av uken for å få farten opp.
Ved å redusere klipp og dressing vil greener nå jevne seg ut.

Siste frostnatt var da onsdag før påske og vi ser nå en tendens til vekst i gresset nå som solen står høyere om morgen og kommer seg raskere til greenene våre. Dette er da en normal utfordring for oss tidlig i sesongen da solen ikke kommer på greener og da er veksten minimal. I løpet av ett par uker nå så vil de ha sol mer eller mindre hele dagen og vi skal være oppe og går.

Vi vil komme med mer informasjon angående videre arbeid på greener fortløpende.

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen 🟢
Åpen 🟢
Åpen 🟢
Åpen 🟢
Åpen 🟢
Åpen 🟢

RSS Banestatus