Rangedager i april

Åpne dager

For å komme skikkelig i gang med sesongen så inviterer vi alle medlemmer til åpne dager på driving rangen i april. Vi har forhåpentligvis åpnet våre greener 1.april og da er det bare og komme seg i gang med treningen. 
Drivingrangen vil være gratis i gitte tidspunkt som du kan lese under her og vi vil ha trenere tilgjengelig for tips og råd i startfasen av sesong. Vi håper naturligvis for full range disse dagene. Vi har 30 båser tilgjengelige så første mann til mølla her. 

  • 2.april 17-19
  • 4.april 17-19
  • 9.april 17-19
  • 11.april 17-9
Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Stengt
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt. Dersom stengt bane vil det være befaring kl 08, kl 10, kl 12