Rangedager i april

Åpne dager

For å komme skikkelig i gang med sesongen så inviterer vi alle medlemmer til åpne dager på driving rangen i april. Vi har forhåpentligvis åpnet våre greener 1.april og da er det bare og komme seg i gang med treningen. 
Drivingrangen vil være gratis i gitte tidspunkt som du kan lese under her og vi vil ha trenere tilgjengelig for tips og råd i startfasen av sesong. Vi håper naturligvis for full range disse dagene. Vi har 30 båser tilgjengelige så første mann til mølla her. 

  • 2.april 17-19
  • 4.april 17-19
  • 9.april 17-19
  • 11.april 17-9
Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen