Definisjon: Slag

På mandag under damekvelden kom det ett spørsmål fra salen angående «luftslag». Er det tellende som slag eller ikke?
Forklaringen på dette er at det ikke teller som slag dersom intensjonen ikke er å slå ballen. Dersom man forsøker å slå ballen, men bommer så vil det være tellende.
Treffer man ballen i sin prøvesving uten å ha adressert ballen, vil heller ikke dette være tellende og ballen kan legges tilbake.

I følge R&A defineres ett slag slik:

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen. 

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

  • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
  • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).


Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus