Kommende uke på banen

Neste uke vil det bli lett dress av greener for å holde farten oppe.
Den ble målt i dag 22/8 til 9,0 på stimp

Videre i uken vil ha vedlikehold på tee steder. Det vil da være pipehull lufting og dressing av disse.