Kommende uke på banen

Neste uke vil det bli lett dress av greener for å holde farten oppe.
Den ble målt i dag 22/8 til 9,0 på stimp

Videre i uken vil ha vedlikehold på tee steder. Det vil da være pipehull lufting og dressing av disse.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Stengt
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt. Dersom stengt bane vil det være befaring kl 08, kl 10, kl 12