Treningssamling 31. August utgår

Treningssamlingen som var planlagt 31. August må dessverre utsettes.  Vi forsøker å finne en annen dato og vil komme tilbake når den er fastsatt.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt