Vedlikehold uke 37

I dag mandag 9/9 hulles alle greener lett samt dresses.
Greener vil være spillbar umiddelbart etter endt arbeid.
Vær obs på noe ujevne greener i dag.