Korona info, baneåpning og frivillig dugnad

Oppdatert 31.mars

Myndighetene viderefører tiltakene mot koronavirus og forlenger bl.a. forbudet mot organisert idrettsaktivitet t.o.m. 13.april. 

Det har i dag 31.mars kl 1500 vært ett fellesmøte mellom NGF og alle norske klubber. Det ble presentert i møte at NGF ønsker å åpne alle baner for spill så snart som mulig. De venter da en tilbakemelding fra Helsedirektoratet innen kl 1200 1.april for godkjennelse på dette, samt restriksjoner. NGF har forståelse for at det er en vanskelig situasjon for klubbene, spesielt for de klubbene på vest-landet som har baner som kunne vært åpne.
Stavanger GK avventer og svar fra beredskaps gruppen i kommune for å få en godkjennelse til å gjenoppta spill. Dette vil da kun være gjeldende på banen for medlemmer. Alle fasiliteter samt range vil holdes stengt. Det vil heller ikke være mulighet for organisert trening. NGF jobber og med en godkjennelse for 1 til 1 protimer.

NGF har siden 13. mars jobbet for både å forberede en baneåpning med restriksjoner, og for å få nasjonale myndigheters aksept for en slik åpning.  De påpeker at golfen er velegnet til å spille en positiv rolle for folks fysiske og psykiske helse i disse tider, og vil fortsette å jobbe hardt og kreativt for å få til løsninger så raskt som mulig.  Inntil løsning på dette foreligger opprettholder imidlertid NGF sin anbefaling om at golfklubbene forholder seg lojalt til nasjonale helsemyndigheters vedtak.

Basert på innspill fra NGF, lokale helsemyndigheter og kommune jobber nå styret, administrasjonen og banemannskap i Stavanger Golfklubb, i nært samarbeid med Sola Golfklubb, med å implementere løsninger for en restriktiv åpning av golfbanen.

For øyeblikket er planen at vi åpner banen i løpet av denne uken, i god tid før påskeferien

Klubbens styre og administrasjon har i den senere tid planlagt og iverksatt ulike tiltak for å sikre at klubben kommer seg helskinnet igjennom denne vanskelige perioden.  Vi har iverksatt flere kostnadsreduserende tiltak, og har planene klare for ytterlige tiltak dersom unntakstilstanden drar ut i tid. Klubben har god økonomi og likviditet, og har derfor gode forutsetninger for å komme seg igjennom dette.  Dette forutsetter imidlertid at medlemmene er på lag, og at de betaler kontingent på ordinær måte til tross for situasjonen som har oppstått.   

Vi minner om at alle som ønsker å stille på frivillig dugnad, når som helst frem til åpning er hjertelig velkommen. Ta med rake, hansker, kaffe og nistepakke. Info om arbeid som ønskes utført finner dere rett utfor inngangen til verkstedet.   

Alle henvendelser til Stavanger Golfklubb kan rettes til Frode Vassbø på e-post: frode.vassbo@sgk.no eller tlf. 909 18 487, eller Kim Sem-Henriksen på e-post: Kim@sgk.no eller tlf 926 81 662

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen 

RSS Banestatus