Treninger utgår

Vi følger myndighetenes retningslinjer mhp Corona smittefare, noe som betyr at all organisert trening og kurs dessverre må avlyses inntil videre. Vi anbefaler likevel både teknisk egentrening og annen form for mosjon.

Vi beklager selvsagt dette og kommer tilbake med ny informasjon såsnart situasjonen har endret seg.

Mvh
Junior og Elitekomiteen v/Torbjørn Næss

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt