Åpning av Par 3 teested

I dag luftes alle teesteder, 12 mm.
Deretter vil alle teesteder på Par 3 hullene åpnes fortløpende.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen (gamle 8 stengt)
Åpen