Åpning av Par 3 teested

I dag luftes alle teesteder, 12 mm.
Deretter vil alle teesteder på Par 3 hullene åpnes fortløpende.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt