Vertikalskjæring alle greener fra 11.mai

Førskommende mandag starter arbeid med å vertikalskjære alle greener.
Dette er viktig arbeid nå som det er mye trykk på banen for å opprettholde flotte spilleforhold. Vær da obs på banemannskap på banen.
Ved mye trafikk på formiddagen kan flagg settes på vintergreen mens arbeid pågår. Dersom aktuelt så vil dette være 1 hull om gangen.

Mandag

  • Vanlig klipp fra morgen uten kost.
  • Vertikalskjæring av greener på formiddagen 9 hull i X mønster. Ny klipp med kost etterpå.

Tirsdag

  • Vanlig klipp på morgen, alle greener. resterende 9 greener vertikalskjæres i X mønster.
  • 9 greener som ble skjært på mandag vil da bli dresset og rullet.

Onsdag

  • Vanlig klipp med kost
  • Dressing av resterende greener og rulling.
  • Deretter sprøyting av alle greener.
Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen