Elektronisk scorekort til Medal

Vi har mottatt flere meldinger fra spillere som ikke finner igjen sine scorer under torsdagsmedal og har brukt appen for å føre score.
Vi minner om at dersom dere ønsker å spille med elektronisk scorekort, som vi anbefaler, må dere være påmeldt turneringen innen onsdag kl 12 slik at dere mottar en link med scorekortet deres.
Dersom dere kun benytter Golfbox appen som en selskapsrunde vil vi ikke kunne plukke opp at dere deltar i medal og resultatet deres vil utebli.

Husk da og melde seg på medal via Golfbox og bruk linken du mottar på mail.

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus