Vertikalskjæring

I dag vertikalskjæres greener fra morgen av.
Arbeidet starter 0600.

Vis hensyn til banemannskapet.