Onsdagsslicen starter opp igjen

Vi spiller 9 hull annen hver onsdag og begynner igjen 5. august kl 18.00; i september starter vi kl 17.30. fremmøte er en halvtime før start. Etter å ha spilt ni hull samles vi i klubbhuset til kaffe/te og en drøs, tar gjerne opp regelspørsmål.

Det koster kr 30,- å være med (betalingen skjer i golfshopen). Påmelding skjer enten på skjema i Sagen huset eller til en av dem som er listet opp nedenfor.

Spillerne deles inn i grupper på inntil 3- 4 spillere og gruppen har med seg en erfaren golfspiller. Ledsagerne gir hjelp (men skal ikke instruere deg som en pro), primært angående golfreglene og golfetiketten. 

Spilleformer er Texas scramble og stableford. 

Texas scramble som de fleste spiller er slik:

Alle spiller hver sin ball, så velger dere hvilken ball dere skal spille videre med, markerer den, og så spiller alle fra stedet som nå er markert. Slik fortsetter dere til ballen er i hullet. 

De som spiller stableford vil gjerne regulere sitt handikap og skriver hver sitt kort. Scoren kan da legges inn i golfbox.

Inger Mydland –     inger.mydland@lyse.net                 95242079 

Berit Gilje –            berit.gilje@outlook.com                   95814577 

Tone Arild –           tonearild@yahoo.no                         95198543

Eldbjørg Sanni –    eldbjorg.sanni54@hotmail.com      93635533 

Johnny N. Prøis –   joprois@gmail.com                          90194814

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus