Lufting av greener

Greener luftes i dag fra morgen av.
Banen er spillbar under arbeidet. Alle greener vil bli rullet når vedlikehold er ferdig.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt