Lufting av greener

Greener luftes i dag fra morgen av.
Banen er spillbar under arbeidet. Alle greener vil bli rullet når vedlikehold er ferdig.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen (gamle 8 stengt)
Åpen