Lufting av greener

Greener luftes i dag fra morgen av.
Banen er spillbar under arbeidet. Alle greener vil bli rullet når vedlikehold er ferdig.