Rangen stengt onsdag 9.sep

Rangen vil i perioder av onsdag være stengt for vedlikehold.

Rangen vil være stengt fra morgen av frem til kl 08:30 og deretter stengt mellom 11:30 og 1430.
Vedlikeholdet består av oppsett av nye gjerder og stenges av sikkerhet til mannskapet som setter dette opp.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt