Vedlikehold greener og matter på par3

I dag mandag 12/10 vil det bli lufting av alle greener fra morgen av.

Alle par 3 hull vil og flyttes over på matter.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt