Tralleforbud fra 11.november

Hull 9, 9.november

På grunn av store nedbørsmengder i oktober og starten på november, ser vi det nå som nødvendig å innføre tralleforbud inntil videre.

Vi har i løpet av den siste uken sett hvilke spor og skader traller nå gjør på en våt bane. Banemannskap, banekomitéleder og administrasjon ønsker å spare banen nå på tampen av sesongen inn mot neste år. Det har vært et travelt 2020 på banen. Slik det utvikler seg nå rundt Covid-19 så ser vi for oss at flere medlemmer enn normalt kommer til å spille i vinter. Med tanke på reiserestriksjoner, og at neste vår kommer til å være tilsvarende som den vi har hatt i 2020. 

Dette er vår bane og vi ønsker alle at den skal være i så god stand som mulig til en hver tid. Så spill gjerne, men la trallen stå. Da har vi en flott bane og i 2021.

Når vi flytter over til vintergreener, vil vi informere nærmere rundt eventuelle endringer.

Takk for forståelsen.

Ved fremvisning av legeerklæring vil traller godkjennes på kort sikt.

Hull 13, 9 november. Trallespor over sperring og GUR område
Hull 16, 9.november

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Stengt
Stengt
Åpen (selvplukk ved tom maskin)
Kunstgress åpen
Åpen 

RSS Banestatus