Tralleforbud fra 11.november

Hull 9, 9.november

På grunn av store nedbørsmengder i oktober og starten på november, ser vi det nå som nødvendig å innføre tralleforbud inntil videre.

Vi har i løpet av den siste uken sett hvilke spor og skader traller nå gjør på en våt bane. Banemannskap, banekomitéleder og administrasjon ønsker å spare banen nå på tampen av sesongen inn mot neste år. Det har vært et travelt 2020 på banen. Slik det utvikler seg nå rundt Covid-19 så ser vi for oss at flere medlemmer enn normalt kommer til å spille i vinter. Med tanke på reiserestriksjoner, og at neste vår kommer til å være tilsvarende som den vi har hatt i 2020. 

Dette er vår bane og vi ønsker alle at den skal være i så god stand som mulig til en hver tid. Så spill gjerne, men la trallen stå. Da har vi en flott bane og i 2021.

Når vi flytter over til vintergreener, vil vi informere nærmere rundt eventuelle endringer.

Takk for forståelsen.

Ved fremvisning av legeerklæring vil traller godkjennes på kort sikt.

Hull 13, 9 november. Trallespor over sperring og GUR område
Hull 16, 9.november

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus