Innkalling til årsmøte i Stavanger GK 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Golfklubb. Årsmøtet avholdes den 9 mars 2021 klokken 19:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

Les innkallingen her og hvordan du melder deg på:

Til medlemmene i Stavanger Golfklubb

Stavanger, 8/2-2021

Innkalling til årsmøte i Stavanger Golfklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Golfklubb. Årsmøtet avholdes den 9 mars 2021 klokken 19:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 8 mars 2021. KLIKK HER FOR PÅMELDING.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Påloggingslenke til det elektroniske møte vil bli sendt ut via e-post til deltagerne i god tid før møtestart den 9 mars 2021. 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23 februar 2021 klokken 19:00 til post@sgk.no, eller per post til Stavanger Golfklubb v/Frode Vassbø, Longebakke 45, 4042 Hafrsfjord. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.sgk.no).

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stavanger Golfklubbs laglov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Frode Vassbø kontaktes på telefon 909 18 437 eller på e-post frode.vassbo@sgk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen 

RSS Banestatus