Arbeid på hull 9

Første del av Fairway på hull 9 er stengt. Spill ut etter stien til rangen. Pga installasjon av avløp til ballhus ved range. Ferdigstilles løp av uke 11

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt