Oppdatert banestatus 22.april

Fredag 23. april åpner vi teestedene på par 4 og par 5 for sesongen.
Green 13 og treningsgreener vil også åpne.

Forventet åpning ca kl 1200

Husk å legge rakene tilbake i bunkrene etter bruk. Vi ser at flere og flere legger dem igjen på gresset.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Stengt
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt. Dersom stengt bane vil det være befaring kl 08, kl 10, kl 12