Vedlikehold greener 26.april

I dag luftes og dresses alle greener fra morgen av. Arbeid forventes ferdig ca kl 1200.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen (gamle 8 stengt)
Åpen