Månedsplan Juni

Det er nå endelig god vekst på banen etter et omfattende gjødslings program tidlig i vår. Enkelte greener henger litt etter på gjenvekst etter vinterskade. Dette gjelder spesielt for green 4, 8, 10 og 13.

Sammenlignet med i fjor ligger vi ca. 2-3 uker bak, etter en kald start på sesongen. Nå med varme og gode vekstforhold trappes også vedlikeholds programmet opp på de forskjellige områdene.  Det vil jevnlig bli utført dressing, vertikalskjæring, lufting, rulling osv. på greener.

I uke 20 vertikalskjærte vi greenene i X-mønster. I uke 21 gjennomførte vi scaryfying (lett vertikalskjæring) av utslagene med dobbel klipp og tung dress. I uke 22 arrangerer vi Norgescup (Garmin). Vi vil holde litt igjen på vedlikeholdet i uken opp mot turneringen.

Arbeidsplan for Juni:

Greener

 • «Overseed» med rødsvingel på 4-8-10 og 13 med den nye såmaskinen. Vi vil deretter gjøre en vurdering hvorvidt tilsvarende prosess skal gjennomføres på de øvrige greenene.
 • Vi vurderer å kjøre vertidrain på disse ned på 15-17cm, her vil det også vurderes om resterende greener skal tas. Disse to vedlikeholds programmene er tidkrevende og vil forstyrre spill og ballrull under arbeid.
 • Vi vil gå i gang med rulling av greenene så snart greenene har minimale spor etter vinterskader.
 • Dressing og lufting er obligatorisk, vi kjører i gang med bajonett og kryss.
 • Det vil bli vekslet med klipping med kost etter behov.
 • Lett vertikalskjæringen trappes opp.

Tee/Surround

 • Lett vertikalskjæring med dressing hvor surround står i fokus.
 • Lufting med krysstinner hvor tee`s står i fokus.
 • Surround vil få en fin finish ved å skjære rundt kummer og spredere.
 • Vi vil kjøre vår nye Air2g2 som kjører komprimert luft ned i vekstlaget med 3 tinner. Tee`s vil være i fokus.
 • Vi vil prøve å foreta en overseed (så gressfrø på eksisterende spilleflate) med tee`s i fokus.

Fairway

Under fairway vedlikehold står fairway 1 & 2 i fokus. Disse har fått seg en god trøkk i vinter med både spill, akekjøring og arbeid med felling av trær. Vi har fått hullpipe luftet store deler av områder på både 1 & 2 etterfulgt av overseed og dressing.

 • Det vil trappes opp med klipping fra 2 til 3 ganger per uke på alle fairways.
 • Vi vil prøve å kjøre scaryfying uten bokser og bruke blåseren etter dette.
 • Så vil vi kjøre såmaskin etterfulgt av dressing.

Dette vil forstyrre spillet under arbeid, men vi vil ta en fairway omgangen.

Bane generelt.

 • Kantklipping
 • Vedlikehold av nysådde områder.
 • Stier vil få nytt lag med steinstøv.
 • Beplantning av trær – busker
 • Så i Divods
 • Raking av bunkrer – 3 ganger i uken
Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen