Månedsplan bane august

Juli måned har vært tørr å varm, vises igjen godt på banen. Vi fikk et godt regnskyll i månedsskifte juni/juli og inn mot august. I den siste perioden av juli har greenene vært raske og harde, dette er noe noen setter stor pris på til andres frustrasjon. Vi tester ut «terskelen» på hvor våre greener ligger på mtp fuktighet, noe som resulterer i harde og litt ekstra fart på greenene. Noen greener tåler mer enn andre med tanke på beliggenhet, skygge, vind, vekstlag etc. Vi presset dem nærme det ytterste av hva som er det gunstige med tanke på plantens helse og lite fuktighet/vann i vekstlaget.

Vedlikeholdet for juli gikk etter plan. Air2g2 fikk vi unnagjort på 2dager, vi kjørte luft ned i vekstlaget på 30 cm. Vi har begynt med lufting av Air2g2 på utslagene. Stenging av bane pga reparasjon av divots på fairway gikk over all forventning og vi vil igjen takke de frivillige som stilte opp: Dagfinn Klovning, Tor Madland, Bernt Malmo og Kjell Willy Steine.

Planen for august vil bli:

Greener

 • Vi vil kjøre hullpipe lufting av greenene inn mot september. Dette er et stort vedlikeholds prosjekt som krever tid for banemannskapet. Det vil forstyrre spillet under og etter arbeidet. Vedlikeholdet er viktig for å holde en god profil på greenene.
 • Samt kjøre overseed på greener etter hullpipe lufting.
 • Vedlikeholde rundt dressing, verikalskjæring, lufting går sin vante gang.
 • Samt gjødsling av granulert og flytende.

Tee/Surround

 • Tee/surround vil bli gjødslet med granulert.
 • Kjøre Air2g2, 20 cm.
 • Vi vil også gjødsle med granulert rundt greenområder (sidewinner områdene)

Fairway

 • Fairway 1 og 2 vil bli luftet med 13mm kryss.
 • Samt gjødsle med granulert.

Bane generelt

 • Kantklipping.
 • Videreføre vedlikeholde av ny etablerte områder.
 • Vedlikehold av planter ved klubbhus.
 • Skifte litt på «lede» gjerder på bane.
 • Minnesmerke ved sti opp til tee 12 vil friskes opp.
 • Stier vil få igjen et nytt lag med steinstøv.
Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen