Vedlikehold av fairway’s 7 juli

Stor suksess med stenging av banen 7 juli pga reparasjon av oppslått torv (divots) på fairway, vi fikk tatt alle 14 ( utelukket par 3) hull. Vi var til sammen 19 stk som gikk manngard fra hull til hull. 15 gator lass med divots-mix gikk med ( jord-sand-frø).

Stor takk til de 4 som deltok på dugnad, Dagfinn Klovning, Bernt Malmo, Tor Madland og Kjell Willy Steine.

Mvh banemannskap

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen