Resultater Tim´s Juliavslutning

  1. P.Fierek
  2. B.Soltvedt
  3. T.Nilsen
  4. J.Husebø
  5. E.Malde
  6. M.Tobar
  7. N.Stangeland

Vi gratulerer helgens topp 7 spillere som alle kan hente et gavekort i Proshop.

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt