Flytting av damedag

Vi har mottatt informasjon fra Administrasjonen om at banen vil være stengt mandag 13.september pga vedlikehold. Det skal utføres arbeid på alle greener, hulling og lufting slik at en forhåpentligvis kan forlenge sesongen noe. 

Damedag 13.september blir derfor flyttet til onsdag 15.september. 

Det vil ikke ligge inne blokkering for oss fra 16:30-17:00 denne dagen, så de som spiller om ettermiddagen bør være tidlig ute med bestilling av starttid.

Damedag kommende mandag 6.september går som normalt.

Ha en fin dag i solen.

For Damekomiteen, Anne Friis Thommassen

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer

Åpen
Vinter
Vinter
Åpen 
Stengt
Åpen

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost vil banen holdes stengt