Vedlikehold av greener 13 september.

Hullpipelufting av greener med stengt bane på mandag gikk unna på 12 timer. Alle 18 greener ble hullpipe luftet, oversådd, dresset og kostet. Dette viser at med stengt bane kan man jobbe i herdig med å bli ferdig med et krevende vedlikehold for både spilleflate og ikke minst banemannskap i løp av en dag. Banemannskapet loggførte ca 47.000 skritt pr mann i løp av dagen, i tillegg kjøres det vekk 3-4 gator  (300-350kg pr gator) med organisk material pr green.

Greenene vil trenge et par dager å komme seg på mtp vedlikeholdet som er gjort og mengder sand som er dresset ut, ca 23t. Vi vil bruke de kommende dagene på å etterfylle områder på enkelte greener som hullene ikke er tettet på. Det iverksettes minst en like stor plan på greenene etterpå, men det er viktig for oss at de får den hvilen de trenger etter et så stort vedlikeholds inngrep,  men vi skal også ha spillbare greener til enhver tid.   

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus