Månedsplan bane august

Juli har passert og vi er godt på vei inn i august. Ferieavviklingen av banemannskapet begynner å gå mot slutt og vi er tilbake med fullt team i midten av måneden. NM-lag i gikk av stabelen under gode forhold i månedsskiftet juni-juli.

Vedlikeholdet for juli gikk som planlagt. Den største operasjonen gikk over all forventning som var å kjøre ninja tines på samtlige greener med dobbel vertikalskjæring. Vedlikeholdet besto av: Ninja-dobbel vertikal-klipp-dress-rull. Et krevende vedlikehold som vi må være en god del av mannskapet på.

Av planen for august har vi fått unna gjort den første lufting med dressing, vi kjørte bajonett tiner som lager slisser og splitter røttene i vekstsonen, deretter kjørte vi på med 20 cm Air2g2. Videre i august står solid tiner på 9mm på vedlikehold. Turneringsprogrammet for august blir travel, det blir en del sponsordager og vi kjører klubbmesterskap og SOGT. Vedlikeholdet må tilpasses slik at det ikke blir uheldig for disse dagene.

Tirsdag 30 august vil vi stenge banen for å foreta en re-såing av greener på dobbelkryss og ha en dugnad med divots på fairways.

Treningsområdet ser veldig bra ut. Veksten er bra, og vi har kommet godt i gang med klipping og dressing av både greener og fairways. Det gjenstår å bygge gjerde ned mot gamle 7, sette opp sikkerhetsnett mot tee på hull 9, lyssette kunstgressområdet samt ferdigstille bunkerne med  «capiliary concrete» og sand. Vi planlegger åpning av treningsområdet i begynnelsen av neste sesong.

Plan for august vil bli:

Greener

 • Bajonett og solid lufting etter plan
 • Air2g2, dybde 20cm
 • Vertikalskjæring går etter plan.
 • Lett dressing.
 • Gjødselplan.

Tee/surround

 • Lett vertikalskjæring av samtlige utslag etter fulgt av klipp.
 • Air2g2, dybde 20 cm.
 • Divots vedlikehold etter behov.

Fairway

 • Fairwayene har fått fast gjødsel i slutt juli.
 • Lufting av fairway 1 og 2.
 • Flytende gjødsel etter behov.

Bane generelt

 • Kantklipping
 • Vedlikehold på nytt treningsområdet.
 • Bunkerraking
 • Vedlikehold opp mot turneringer.
 • Stier vil få et nytt lag med steinstøv.
Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus