VIKTIG MELDING

Den siste tiden har vi dessverre opplevd en betydelig økning av baller som fyker over gjerdet på venstre side av driving range og inn i hagene til naboene som bor i Ragveien. Dette har medført flere tilfeller av materielle skader som knuste vinduer, ødelagte takpanner og skader på parkerte biler, og dertil relativt store kostnader for klubben. Til tross for dette har beboerne i de aktuelle husene så langt vært både tålmodige og konstruktive.  

Økt risiko og frykt for personskade, spesielt på barn som bor og leker i området oppleves imidlertid nå som uakseptabel.

Dette har Stavanger Golfklubb full forståelse for, og innfører nå tiltak som skal forhindre at dette skjer i fremtiden.   

Følgende tiltak innføres med umiddelbar virkning:         

  1. Driver og wood forbud 
  2. Stenging av ballmaskin hver dag mellom klokken 21:00 og 06:00.
  3. Plukking av baller (første 100 meter) hver kveld
  4. Kameraovervåkning

Vi jobber også med å utarbeide en informasjonskampanje på D.R med målsetting om å   belyse konsekvensene av å slå ballen over gjerde på venstre side.  

Baneverter og ansatte vil følge ekstra godt med på at de nye reglene følges. Vi har imidlertid ikke kapasitet til å være på driving rangene til enhver tid, og oppfordrer derfor dere medlemmer til å hjelpe oss med dette. 

Har dere spørsmål, kommentarer, gode ideer til ytterlige og eller alternative tiltak eller observasjon av uønskede hendelser? Vennligst ta kontakt med Kim (kim@sgk.no /926 81 662) eller Frode (Frode.vassbo@sgk.no / 909 18 437) 

Det er kritisk at vi får bukt med dette. 

Mvh 

Administrasjonen

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Stengt
Stengt
Åpen (selvplukk ved tom maskin)
Kunstgress åpen
Åpen 

RSS Banestatus