Golfspilleren i Sentrum

Kjære medlem

For å lage en best mulig klubb for deg, så trenger vi å vite hva du syntes og tenker om klubben. Golfspilleren i Sentrum er vår årlig medlemsundersøkelse.
Alle medlemmer får tilsendt undersøkelsen i disse dager. Jo flere som svarer på denne, jo bedre kan vi styre klubben og gjøre de rette prioriteringene slik at opplevelsen blir bedre.

Sett av 10-15 minutter for å hjelpe klubben å bli bedre.
Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen