Golfspilleren i Sentrum

Kjære medlem

For å lage en best mulig klubb for deg, så trenger vi å vite hva du syntes og tenker om klubben. Golfspilleren i Sentrum er vår årlig medlemsundersøkelse.
Alle medlemmer får tilsendt undersøkelsen i disse dager. Jo flere som svarer på denne, jo bedre kan vi styre klubben og gjøre de rette prioriteringene slik at opplevelsen blir bedre.

Sett av 10-15 minutter for å hjelpe klubben å bli bedre.
Scroll to Top

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer 

Åpen 🟢
Stengt 🔴
Stengt 🔴
Åpen 🟢
Stengt 🔴
Åpen 🟢

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

FROSTVARSEL
Ved frost/snø vil banen holdes stengt. Dersom stengt bane vil det være befaring kl 08, kl 10, kl 12