Januar og vinterarbeid

Sesong 2022 er over og vi går inn mot ny sesong, men selv om det er kaldt og vått vær arbeides det med både bane og utstyr som skal oppgraderes og overhales. Vi er godt i gang med service på maskin park som tar opp mye av tiden på verkstedet. Innearbeid med overhaling av bane utstyr, opptelling av gjødsel, maskin deler og lager opprydding er noe som utføres gjennom vinteren.

Nytt for 2023 er at all gjødsel som brukes i oppstart til ut midt juli ble bestilt og levert før jul 2022. Dette for å fjerne risiko for leveranse problemer (som vi har opplevd de siste sesongene) og dermed forsinkelse av viktige applikasjoner med gjødsel i starten av sesongen.

I skrivende stund holder greener seg veldig bra med lite eller ingen sykdom, det har blitt sprøytet 2 ganger med Medallion i løpet av desember. På tross av mye nedbør så langt i vinter og dertil våte områder på banen klarer dreneringssystemet å svelge unna mesteparten av overvannet.

Dugnadsgjengen er godt i gang med tre felling og rydding rundt om på banen.

Stenging av banen under større vedlikehold er noe som er kommet for å bli. Dette er en effektiv måte å utføre ekstraordinære vedlikehold prosjekter på både i forhold til økt kvalitet på banen og tidsbruk.  

Treningsområdet

Selve treningsområdet er ferdigstilt, men noen små unntak av bygging av sikkerhetsnett, gapahuk, lys og noen mindre justeringer av lavpunkter. Det benytter vi vintermånedene til å fullføre.

Vi har fått støpt gjerde stolper rundt området ned mot nursery, disse vil få 2 gjennomgående tauer som skal stå i stil med resten av gjerdene på banen.

Det skal anlegges lys fra klubbområdet ut mot nytt treningsfelt, bestående av flere «gatelys» langs sti, samt 6 lyskastere (fordelt på 2 master) som skal lyse opp kunstgress området. Dette innebærer en del arbeid fra klubbhusområdet mot treningsfelt i en periode. Vi er godt i gang med å reise «gapahuk» som skal få steinmur med tretak. Gapahuken skal stå i stil med Sagen bua oppe ved tee 10. Her skal det installeres både vann og lys.

Sikkerheten er også et stort fokus, spesielt utsatte områder som ved tee 9 og ved fairway 18, her settes det opp sikkerhetsnett som skal sikre at det er trygt å oppholde seg på det nye treningsfeltet.

Treningsområdet vil bli merket som spillforbudsområde og vil markeres med rød stake med hvit topp.  De som havner i dette området fra hull 18 vil måtte droppe fra en droppsone med 1 straffeslag. Droppsonen vil mest sannsynlig bli satt opp på toppen av bakken. Lokale regler vil implementeres i god tid før sesongstart.   

Gjennom grow-in av området gjødslet, dresset og luftet vi både greener og øvre områder. Produktene og planen var annerledes i denne perioden enn det vil få i 2023. Greenene vil føres mer eller mindre inn i hoved planen etter som sesongen går i gang slik at det vil være en plan over alle samtlige greener på banen, med noen unntak av at disse 3 vil få en annen påkjenning av spill enn på banen, som gjør at det vil være noe mer gjødsling, dressing og annet maskinelt arbeid pågående gjennom sesong.

Vi har fått anlagt kart over vanning systemet, 32 spredere og grøfter på området.

Bunkerne vil få capillary concrete med sand før åpning.

Annet vinterarbeid:

Arbeidet på med å installere et nytt sikkerhets nett på driving er under planlegging. Så snart utstyret er på plass vil vi installere et nett ut ifra nederste del av overbygg 50m ut og 8m høyt. Matter mellom ballhus og overbygg vil da være forbeholdt trening for driver og woods. Dette er et tiltak som må gjøres for å prøve å lede baller vekk fra å lande over gjerde mot Ragveien. For å redusere siktepunkt mot Ragveien har vi også fjernet den ene target green som ble anlagt øverst til venstre for D.R.

Drenering og grøfter på banen er noe som tas fortløpende, vi fokuserer på de mest utsatte områdene, ukene før jul fikk vi anlagt ny drenering foran 14 green og 9 green. Området på 14 må re-sås og vil derfor bli definert som GUR i en periode i begynnelsen av sesongen. Grøftene på 9 vil dekkes med ferdig-gress.

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen 

RSS Banestatus