Endring i lokal regel ved åpning av treningsfeltet

I slutten av mars åpner det nye treningsfeltet. Det fører til en endring av de lokale reglene på hullene rundt feltet. Golfregler kan ofte være vanskelige og tolke, men vi vil her forklare hva dette betyr for deg når du spiller på hull 18 eller hull 9.

Tidligere har treningsfeltet vært en del av banen, og dersom man havner der så kunne man spille videre uten straff. Det endres nå. Hele treningsfeltet vil få en rød markering med hvit topp. Det betyr spilleforbudområde. Så hva gjør man dersom ballen havner der? Se den fullstendige lokale regelen og et oversiktsbilde av den røde markeringen nederst i saken.

Hull 9: Her finnes 2 muligheter.
1. Ta sideveisfritak og droppe ut 2 køllelengder fra der ballen krysset de røde pinnene, og ikke nærmere hullet. 1 straffeslag
2. Slå ny ball fra der hvor det opprinnelige slaget ble slått. 1 straffeslag

Hull 18: Her finnes 2 muligheter.
1. Det settes opp en droppesone til høyre ved gapahuken på toppen av bakken. 1 straffeslag.
2.Slå ny ball fra der hvor det opprinnelige slaget ble slått. 1 straffeslag

Lokal regel

Treningsfeltet ved hull 18/9

Spilleforbudområde i rødt straffeområde (E-8.2)

Hele det røde straffeområdet definert av røde staker med hvit topp er et spilleforbudområde. 

Når en ball er i spilleforbudområdet i straffeområdet kan ikke ballen spilles som den ligger og ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak tas etter regel 17.1e.

Ved spill av hull 18: Droppesone (E-1.3): 

Hvis en ball er i straffeområdet til høyre for hull 18, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i dette straffeområdet, kan spilleren:

  • Ta slag-og-lengde fritak etter regel 17.1d(1), ved å legge til ett straffeslag, eller
  • Droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen som befinner seg på toppen av bakken til høyre, ved å legge til ett straffeslag. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.
  • Spilleren kan ikke ta fritak etter reglene 17.1d(2) eller 17.1d(3).

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Ved spill av hull 9:

Spilleren må ta fritak med straff etter regel 17.1d.

Se en oversikt over all lokale regler ved å trykke her.

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Stengt
Stengt
Åpen (selvplukk ved tom maskin)
Kunstgress åpen
Åpen 

RSS Banestatus