Innkalling til Årsmøte

Stavanger 6/2-2023
Til medlemmene i Stavanger Golfklubb

Innkalling til årsmøte i Stavanger Golfklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Golfklubb

Årsmøtet avholdes tirsdag den 7 mars 2023 klokken 19:00 i klubbhuset (The Wedge).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 21 februar 2023 klokken 19:00 til post@sgk.no , eller per post til Stavanger Golfklubb v/Frode Vassbø, Longebakke 45, 4042 Hafrsfjord. Det ønskes at vedlagte mal brukes. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøte på klubbens hjemmeside (www.sgk.no)

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stavanger Golfklubbs laglov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Frode Vassbø kontaktes på telefon 909 18 437 eller på e-post frode.vassbo@sgk.no.

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen 

Styret

MAL FOR INNMELDING AV SAKER

Forslag til:               Årsmøte i Stavanger Golfklubb for 2022

Fra:                            [ditt navn]

Tittel på forslag:    [skriv inn tittel]

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.] 

Begrunnelse:

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.] 

[Sted og dato] 

_______________

[signatur]

[Navn]

Scroll to Top

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Kommentarer 

*Åpen 🟢
Stengt 🔴
Stengt 🔴
Åpen 🟢
Stengt 🔴
Åpen 🟢

Tralle forbud og påbudt med fairway matte.

*FROSTVARSEL
Ved frost/snø vil banen holdes stengt. Dersom stengt bane vil det være befaring kl 08, kl 10, kl 12. Ved stengt bane vil din starttid i Golfbox bli slettet.