Månedsplan bane juni

Mai måned er forbi og vi er godt i gang med planlagte vedlikeholdsrutiner på banen.

I mai har vi fått kjørt NinjaTines med et meget godt resultat, samt dobbel vertikalskjæring. Nå som juni er i gang vil vi gå i gang med oftere med lett vertikalskjæring av greener, vi prøver å holde oss til hver andre uke. Denne rutinen er viktig å opprettholde for å få dempet vekst av Poa(tunrapp) og ikke minst for å holde en frisk og rask spilleflate gjennom sesongen.

Treningsområdet blir flittig brukt, både til gruppe og individuell trening. Det er kjekt å se. Det er imidlertid noen som ikke bryr seg om å ta vare på det flotte treningsområdet. Mange unnlater å reparere divots, og rake etter seg i bunkerne. Noen har sågar slått fulle slag fra greenene med påfølgende divots. Dette er bare trist, og noe vi ser veldig alvorlig på. Strenge sanksjoner vil bli ilagt de som blir tatt i slikt hærverk. Vi har satt opp kameraovervåkning på området som forhåpentligvis vil være forebyggende mot slik oppførsel. Vi vil også vurdere hvorvidt vi må begrense pitching (innspill) inn mot naturgressgreenene.  Greenkeeper staben og administrasjonen oppfordrer dere som bruker treningsområdet til å ta vare på anlegget. Vi setter stor pris på om dere også kan oppfordre andre spillere til å gjøre det samme.     

Den 16 til 18 juni avholdes Norges Cup på banen. Dette er en turneringer vi må jobbe rundt mtp vedlikeholdet.

Plan for juni vil bli:

Greener

 • Mtp vekst og rutiner har vi gått over til Triplex klipper.
 • Lett vertikalskjæring etter behov, med på følgende dressing.
 • Lufte rutiner er godt i gang.
 • Air2g2 etter Norges Cup.
 • Rulle rutiner intensiveres.
 • Gjødselplan.

Tee/surround

 • Lufting og dressing som første prioritet .
 • Divots rutiner fortløpende.
 • Lett vertikalskjæring.
 • Gjødsel etter behov.

Fairway

 • Fairway 1 og 2 luftes og dresses med påfølgende fast gjødsel som første prioritet.
 • Flytende gjødsel samt avspennings etter behov.
 • Klippehøyde vil bli justert etter vekst.

Treningsområdet

 • Kortklipte områder er under arbeid, vi klipper ned til 12mm.
 • Lufting med kryss tiner.
 • Dressing av både greener og surround.

Bane generelt

 • Bunker rutiner er godt i gang, sand justeres etter behov.
 • Området rundt 14 green er torvlagt, vis hensyn til disse områdene. Det vil bli dresset etter behov samt gjødslet. Det vil også bli klippet ned til representative høyder for spilleflaten.
 • Så i øvrige områder på banen.
 • Stier vil få et nytt lag med steinstøv
 • Kantklipping tas omgående etter vekst.
Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Stengt
Stengt
Åpen (selvplukk ved tom maskin)
Kunstgress åpen
Åpen 

RSS Banestatus