Høstplan Bane

I skrivende stund er vi midt i august og opplever vær som minner om tidlig høst med 11 grader og og mye regn. På tross av dette har vedlikeholdet godt veldig bra.  Dårlig vær var også skyld i at vi måtte forskyve stengingen av banen fra 25 juli til 1 august for å utføre ninja tines (lett hullpiping av greenen). Dette var meget vellykket, og vi kunne åpne banen rett etter lunsj, flere timer tidligere enn forventet.

Vi har også gjennomført en grov vertikalskjæring av fairway 1, 2, 14 og deler av hull 9, denne type arbeidet tar en god del tid, men resultatet blir veldig bra. Fra start om morgenen når gresset er litt fuktig frem til formiddagen når spilleflaten er tørrere er også en stor forskjell mtp på effektivisering av utførelsen. Vi vil prøve å ta enkelte fairway når tiden strekker til.

Inn mot høsten dabber vekst og klipperutiner ned, vi gjødsler med mer høst gjødsel for å bearbeide planten med lagring av viktig næring inn mot vinteren.

Enn så lenge opprettholdes alle rutiner, som vertikalskjæring, dressing, rulling og klipping.

I løpet av sesongen oppstår det som regel alltid problemer rundt på banen. Inneværende sesong er intet unntak: vi har til tider og utider lekkasjer på maskiner, som er veldig uheldig uavhengig på hvilken flate og maskin det skjer med, varm hydraulikk er aldeles ikke godt. Noen ganger er det enkelt å oppdage, mens andre ganger legges det merke til et par timer etterpå. Avhengig av hvor stor lekkasjen er må flaten skiftes ut. Vi har også et enormt vanningsanlegg/system bestående av kabler og dekodere som mottar signal fra datastyrt system, og når systemet kortslutter i en av mange dekodere eller brudd i kabel er det ut på banen og følge etter signalet fra boks til boks, green til green og tee til tee. Vi starter som regel ved tee 1 og følger kabel ut på banen. Vi hadde et tilfelle nå i august hvor vi endte opp ved green 12, hvor problemet lå i en kabel.

I løpet av september måned vil vi gjennomføre en siste ninja tines, det vil også ha med seg en overseeding i denne prossessen av krypkvein. I løpet av høsten vil det også gjennomføres en hullpipelufting av tees og eventuelt enkelte forgreener. Vi vil ikke stenge banen for dette vedlikeholdet, enkleste måten for å ikke stenge banen er å sette utslag på vinter tee, så åpner vi utslagene etter som vi går fra tee til tee. Utover dette vil lufting av større områder som fairway 1 og 2, greenområder, surround luftes med større dimensjoner som opp mot 13-15mm.

Nå som treningsområdet på «gamle åtten» er tatt i bruk, ser vi hvor lavpunkter og hvor overvann blir liggende etter nedbør, vi har kartlagt dette og skal bruke tiden utover høsten til å grøfte enkelte områder.

Prosjektet rundt å installere lys til og på området skal også gå i gang i løpet av høst/vinter, arbeidet av kabelgrøft vil påvirke hull 9.

Når vi nærmer oss oktober – november må vi begynne å tenke på innsprøyting av greener. Når og hvor tid vil vi komme tilbake til den tid. Det må samkjøres med tidsintervaller og opphold i været for å optimalisere virkningen.

Sommerferie avvikling av banemannskapet begynner å nærme seg slutten, i uke 34 er vi fullt hus igjen.

Jan Roger begynner på 2års utdanning innen greenkeeping i september, HNC gjennom et program som heter LongDistanceLearning på Elmwood College.

Stan og Norbert reiser hjem i slutten av oktober.

Sommerhjelpene begynner å avta etter som skolestart begynner i uke 33. Gjennom sesongen har vi hatt totalt 9 stk som hjelper rundt om på banen.

Alf Inge går ut i foreldrepermisjon fra og med uke 34 og ut året.

Vi avholder klubbmesterskap til kommende helg og banemannskapet ønsker alle klasser lykke til!

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen