Vinterspill på banen

Dersom forholdene ligger til rette for det vil banen holdes åpen for spill gjennom vintermånedene. 

Regler for spill er som følger: 

  • Utslag fra matter
  • Det spilles kun på vintergreener. 
  • Påbud om fairway matter (kan kjøpes i proshop)
  • Det er ikke lov å benytte tralle. 

Flere av vintergolferne har opplevd å komme til stengt bane, og får beskjed at banen er stengt grunnet frost. Hva er reglene for dette?  

Hovedregelen er at banen vil stenges i perioder med nattefrost.  Dette gjør vi for å unngå at iskrystallene, når de blir belastet, påfører gresset varige skader.  Etter nattefrost vil derfor banen stenges fra morgenene av. Banemannskapet sjekker jevnlig, hver 2 time frem til kl. 12:00, hvorvidt frosten har sluppet, og om banen kan åpnes for spill.   

Det er imidlertid unntak fra denne regelen: Ved lengre og stabile frostperioder, slik vi opplever akkurat nå, vil banen kunne åpnes for spill. Da går gresset i dvale, og iskrystallene vil ikke gjøre skade på gresset.  Det er ingen fasit på hvor lang og stabil frostperioden må være før vi åpner for spill, men en tommelfingerregel er at en vil kunne åpne banen etter 5 dager med stabil frost. Dette er det banemannskapet som vil avgjøre fra gang til gang.  

Banen er åpen nå, men følg med på Golfbox, banestatus på nettsiden eller eposter fra Golfbox da dette kan endre seg på kort varsel.

Vi ønsker vintergolferene en flott vintersesong. Samtidig vil vi minne dere om å følge vinterreglene for spill på banen. Greenene er spesielt sårbare og vi oppfordre dere alle til å respektere forbudet om å gå på greenene uansett grunn. 

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Stengt
Stengt
Åpen (selvplukk ved tom maskin)
Kunstgress åpen
Åpen 

RSS Banestatus