Vinter/vår arbeid

2023 sesongen er over og vi går nå inn mot ny sesong. I slutten av 2023 fikk vi kjørt over enkelte teesteder med Koro, dette er en maskin som «høvler» vekk det øverste laget av vekstlaget for å legge til rette for avretting av spilleflaten. Vi besluttet å prioritere de teestedene hvor behovet for avretting er størst. Planen videre er at vi skal re-så disse. Dette blant annet for å unngå å bygge opp nytt lag med filt som ville vært resultatet av å benytte ferdiggress. Resultatet ved å så vil bli bedre med tanke på slitasje og vedlikehold over tid. Det betyr at det vil ta noe tid før teestedene blir klar for spill i 2024.  

Arbeidet med å avrette utslagene er ressurskrevende og tar mye tid.

  • Tee 9 har vi gjort om fra 3 til 2 «platåer».
  • Tee 3 har vi lagt ned ny «entre» stein og bygget opp kanten på fremste del.
  • Tee 16 har vi trukket back tee 20m lenger bak.
  • Tee 6-7-10-12-13-15 og 18 har vi forbedret til en mer avrettet flate.

Vanningsanlegget rundt disse teestedene blir oppgradert til dagens standard. Når varmen slår til vi så med optimalisert frø for slitasje/trafikk.

Starten av 2024 starter kaldt med en god del snø som gjør at arbeidet som står i fokus ble utsatt.

Vi er godt i gang med å bygge nytt 46 teested på hull 9 og beveger oss snart over til bygging av nytt 46 teested på hull 8, som vil bli flyttet til over bekken.

Vi har fått lagt ned strøm til «gamle 8» og installert 2stk flomlys med retur av kabel langs sti som vil bli lysbelagt fra Sagenhuset til treningsområdet. Her vil stien få steinstøv over den grove massen.

Store deler av rangen har stått under vann, hovedrøret ut er tett. Her har vi jobbet iherdig med å tømme området, neste steg blir å lokalisere hvor røret er tett. I skrivende stund er dette løst og nå må vi la område tørke opp, slik vi kan få dresset opp.

Nå som våren er på anmarsj begynner arbeidet med å klargjøre banen til åpning: Merking av banen, gjerder, bunkrer skal klargjøres, stier skal gruses, vanningsanlegget skal startes og banen skal klippes for første gang. Vi er godt i gang med å blåse de store områdene for rusk & rask, slik at dugnadsarbeid blir hovedsakelig raking i rough.

Greenene fikk første dress 29 februar og ble klippet første gang 11mars, videre vedlikehold vil innebære en mix av flytende sjøgress- balansert gjødsel som hjelper mot stress for planten og avspenningsmiddel som optimaliserer opptak at granulert gjødsel.

Banearbeidet fremover er avhengig av temperatur i bakken. I skrivende stund har green 7 et snitt på 4.1 grader de siste 7dagene. Dette er litt i kaldeste laget for å oppnå optimal effekt av vedlikeholdet vårt, og vi er derfor forsiktig i fremgangen av vedlikeholdsplanen, spesielt mtp klipping og flytende gjødsel.

Kalde netter ned mot frysepunktet gjør at vi må stenge banen fra morgenen av for å beskytte planten mot stress. Disse dagene kommer frem over om vi vil eller ikke og vi oppfordrer til å ha forståelse for at vi stenger for spill selv om solen skinner fra blå himmel.

Vi oppfordrer alle til å stille på dugnad førstkommende lørdag den 23 mars, mellom 09:00 og 12:00. For de som ikke har anledning til stille førstkommende lørdag kommer det en ny sjanse onsdag den 3 april mellom klokken 09:00 og 12:00. Da vil banen være stengt, og hele dugnadslaget vil være på plass for å organisere arbeidet og gi råd. Hjertelig velkommen til dugnad.  

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen 

RSS Banestatus