Månedsplan bane mai

 April er på hell, og vedlikeholdsplan for mai er klar for å iverksettes.   

April er en måned med mye vær, noe som innebærer at banen ofte må stenges, spesielt etter perioder med nattefrost.  Det har vært store temperatursvingninger i både luft og bakke.  Går vi ut fra temperatur i bakke de siste 7 dagene er det laveste 3,5 grader mot maks 13,0 grader med et snitt på 8,0 grader.  Dette er basert målinger fra 5 sensorer på 5 forskjellige greener ute på banen. Med noe jevnere og stabile temperatur gjennom både dag og natt vil banen begynner å ta seg opp på vekst, og vedlikeholdsrutiner iverksettes etter behov. Noen rutiner må vi vente med, mens andre må intensiveres fortløpende igjennom ukene som kommer. Vi har god oversikt over fuktighet og vann gjennom målinger på greener, både igjennom håndholdte verktøy og sensorer. I oppstart av sesong kjører vi et ganske strengt vanningsregime for å bygge mest mulig sterk plante inn mot høysesong.

Renoverte utslag er blitt sådd, nå venter vi på varmen for å få fart på etablering. Det som er viktig i nyetablerte områder sådd i sand er å holde overflaten fuktig slik at sanden ikke tørker ut og spirene holdes fuktig. Etter hvert vil områdene «mates» med 7-13-9 gjødsel. Vi ser at de utslagene som allerede er åpnet opp for spill får kjørt seg en god del med tanke på divots, så med dette i tankene på videre vedlikehold og for å opprettholde et bra utslag fremover i tid vil vi dele opp boksene enda mer.

Den 7mai vil banen bli stengt for å gjennomføre sprøyting mot ugress og andre uønskede vekster. Med banen stengt vil vi også gjennomføre et vedlikehold på greener som innebære Ninjatines (lett hullpipelufting). Det hadde vært ønskelig og gjennomført en divots dugnad på samme dag, men grunnet strenge retningslinjer fra mattilsynet (for sprøyting) er dette ikke gjennomførbart.  Det vil imidlertid bli kalt inn til divots dugnad ved en annen anledning. I mellomtiden oppfordrer vi alle spillere til å ta vare på banen ved å reparere både divots og nedslagsmerker (både egne og andres).  

Vedlikeholdsplan for mai:

Greener

 • Singelklipping, så lenge det lar seg gjøres.
 • Ninjatines, lett hullpipelufting, 4-6mm.
 • Air2g2, korte tiner, «skyter» luft inn i vekstmassen.
 • Vertikalskjæring.
 • Lett dressing.
 • Fast og flytende gjødsel, samt avspenningsrutiner.

.

Tee/surround

 • Intensivere klipperutiner.
 • Scarifying + dressing med Cushman (beltedresser)
 • Lufting, krysstiner 12mm.
 • Air2g2, korte tiner.
 • Fast gjødsling.
 • Divots rutiner trappes opp på tees.

Fairway

 • Fairway 1 og 2 vil dresses og luftes.
 • Fast gjødsel på samtlige. (væravhengig, venter nedbør)
 • Divots på 1 og 2.

Bane generelt

 • Stengt bane 7mai, sprøyting av bane og vedlikehold greener.
 • Kontinuerlig arbeid med renoverte utslag.
 • Kantklipping av bunkere.
 • Gjennomføre små finesser på bane, kanter kummer, skjære rundt spredere, kantklipping diverse områder etc.
 • Gruse stier
Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen