Lett hullpipe lufting av green 3.

Månedsplan bane juni

Mai måned har vært travel for oss på banen med et tett turneringsprogram og mange   røde dager, samtidig med et intensivt vedlikeholdsprogram som skal følges strengt opp for å få en god bane fra tee til green fortest mulig. Takket være god innsats av banemannskap og uvanlig varmt mai vær har vedlikeholdsprogrammet blitt gjennomført med meget gode resultatet.  Fairway var det siste som sto igjen av gjødselprogrammet dagen før Kristi himmelfartsdag.

Vi skal ikke klage over gode varme dager på banen så tidlig i sesong, men en plante som kommer ut av vinterdvalen til gode lager av vår-gjødsel og gjennomsnitts temperaturer i vekstlaget på 8,0 grader i april til 17,0 grader i mai, vil (planten) ta til seg alt av næring/vann og bygge seg opp til å håndtere rekordvarme dager. Dette er veldig positivt. Spillerne vil imidlertid oppleve at gresset på greenene er både tett og seigt.  Klubbens vedlikeholds program hensyntar dette, og etter gode og moderate klipperutiner, minimum vanning, rulling, hullpiping og vertikalskjæring er nå greenene der vi ønsker de skal være på denne tiden av året.

 Vi har hatt et par gode regndager den siste uken som virkelig får gresset til å reagere på tilført næring også på fairways, med dette er vi godt i gang med klippe rutiner rundt på hele banen. Med varmt og fuktig klima og ikke minst mye spill er det viktig å balansere vedlikeholdet for holde flatene fri for fuktighet, dette for å redusere sykdomspress. Enkelte områder er mer utsatt enn andre, og vil kreve mer oppmerksomhet i så måte. Nå som vi går inn i juni, setter vi i gang vedlikeholdet med lett vertikalskjæring annen hver uke, samt dressing.

Tirsdag den 18 juni i uke 25 stenger vi banen fra morgen til kl. 14.00 for større vedlikeholdt som ninja tines (lett hullpipe) og divots dugnad på fairway, alle er velkomne, oppmøte kl. 09.00 ved verkstedet. Dette er et dugnads initiativ som tidligere har vist seg å være utrolig vellykket. Dugnads-gjengen gjennom vinteren stiller seg til disposisjon.

Plan for juni vil bli:

Greener

 • På grunn av meget god vekst har vi nå byttet ut singelklipper med Triplex klipper. 
 • Lett vertikalskjæring hver andre uke, med på følgende lett dressing.
 • Lufte rutiner er godt i gang. Lett hullpipe lufting 18 juni.
 • Rulle rutiner intensiveres.
 • Oppfølging av skjøtselsplan.

Tee/surround

 • Lufting og dressing som første prioritet.
 • Ny etablerte tee vedlikeholdes, har begynt å klippe og fått en runde 2 med frø.
 • Divots rutiner fortløpende.
 • Lett vertikalskjæring.
 • Gjødsel etter behov.

Fairway

 • Fairway 1 og 2 luftes og dresses med påfølgende flytende gjødsel som første prioritet.
 • Flytende gjødsel samt avspennings etter behov.
 • Klippehøyde vil bli justert etter vekst.

Treningsområdet

 • Lufting med kryss tiner.
 • Dressing av både greener og surround.
 • Bunker i kunstgress vedlikeholdes, samt barnåler på kunstgress.

Bane generelt

 • Bunker rutiner er godt i gang, sand justeres etter behov.
 • Så i øvrige områder på banen.
 • Stier vil få et nytt lag med steinstøv.
 • Vannflaten på dam ved hull 17 skal økes
 • Kantklipping tas omgående etter vekst, her er vi godt i gang.
Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus