Månedsplan bane juli

Juni måned er snart over og vedlikeholdsprogrammet har blitt gjennomført i henhold til plan.  Værmessig har ikke juni vært det store med kalde og våte dager som minner mer om høst enn om sommer. På tross av dette har den spillbare delen av banen stort sett vært i strålende stand.

I vår informerte vi medlemmene at de rehabiliterte teestedene mest sannsynlig ville åpne i løpet av juni. Som alle nå er klar over ble dette målet dessverre ikke innfridd, noe en kald juni måned må ta store deler av ansvaret for. Det er skuffende både for oss ansatte og for våre medlemmer. Vi jobber nå iherdig med å klargjøre teestedene slik at vi kan åpne disse til Lag NM som starter den 18 juli. For å få mest mulig robuste teesteder til åpning, har vi iverksatt følgende tiltak: 

 • Vi legger på duk på de testedene som er mest vind og værutsatt. I første omgang vil det være teested nummer 7 og 10.
 • Vi hånddresser samtlige teesteder på jevnlig basis. Dette har vi i skrivende stund allerede utført to ganger.  Dette er et tungt og tidkrevende arbeid.  
 • Vi klipper teestedene på jevnlig basis, noe som allerede har gitt gode resultater i form av tettere gressvekst.
 • I tillegg gjennomfører vi et vedlikeholdsprogram som blant annet påser at vekstpunktet er fuktig og ikke tørker ut, samt tett oppfølging med gjødsling og avspenningsmidler.
 • En av våre greenkeepere skal bruke 100% av sin tid på teested vedlikehold frem mot åpning.

Under dugnadsarbeid 18juni fikk vi tatt alle fairways med divots. Takk for oppmøte, dette arbeidet er tidskrevende for oss på banen mellom alle andre planer som skal gjennomføres i løpet av en uke. Vi fikk også tatt ninja tines (letthullpipe) på greener, vi har planlagt neste vedlikeholds dag den 23 juli.

Juli måned skal vi arrangere NM-lag i uke 29. Juli måned er også tid for ferieavvikling av banemannskapet, sommerhjelpene er på plass, under NM uken vil vi være 14stk på banen.

I juni innførte vi nye klipperutiner for roughen hvor utvalgte felt på banen vil få vokse vilt . Dette er først og fremst et tiltak for å øke biologisk mangfold samt økt opptak av forurensing fra gjødsling. Tiltaket vil i tillegg frigjøre ca. 15 arbeidstimer per uke.  Noen av disse områdene er markert med skilt: «VILT MED VILJE».

Vedlikeholdsplan for juli:

Greener

 • Verticut og dressing tirsdag 2 juli (uke 27)
 • Revolution, seavoltion og complex og muligens lufting samme dag (uke 27)
 • Ninja Tines (uke 30).
 • Dressing, lufting, vertikalskjæring og rulling går sin vante gang etter vedlikeholdsplanen.
 • Gjødselprogrammet med både fast og flytende går etter planen.

Tee/surround

 • Scarifying av tee’s med dressing, dressing av surround, etter NM.
 • Lufting av surround, lufting av tee’s.
 • Vedlikeholdsplaner for nye utslag.

Fairway

 • Gjødsling og sprøyting av fairways fortløpende etter vær.

Bane generelt

 • Kantklipping.
 • Videreføre vedlikehold av ny etablerte områder.
 • Stier vil igjen få et nytt lag med steinstøv.
 • Vedlikehold av planter ved klubbhus.
 • Vaske og male blomsterkasser ved klubbhus.
 • Skilter og benker på banen vil bli rengjort.
Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus