Hull 12

Informasjon

Par 4

46266m 52266m 56304m 58312m

Et kort par 4 der plassering at utslag er det viktigste. Fairwaybunker ligger rundt 200-210 meter fra teested. Et godt utslag her legges gjerne kort av bunkeren og man vil da ha ca 120 meter inn til green. Slår man utslaget for langt her vil trær komme i spill på andre slaget.

Hullsponsor


Tilbake til baneguide