Hull 16

Informasjon

Par 4

46251m 52303m 56311m 58332m

Banens letteste hull. Det er riktig dersom man har et godt utslag. Sikt mot bjørken på fairway og pass på bekken som krysser. Et utslag over bekken vil gi et kort innspill til green.

Hullsponsor


Tilbake til baneguide