Hull 17

Informasjon

Par 3

46134m 52151m 56160m 58195m

Banens vanskeligste par 3. Her er det trøbbel på alle kanter. Vær fornøyd med par på dette hullet. En liten høydeforskjell her gjør valg av kølle veldig viktig. Senter greentreff vil alltid være godkjent.

Hullsponsor


Tilbake til baneguide