Banestatus

Bane: Åpen
Greener: Stengt
Teested: Vintertee
Drivingrange: Åpen
Treningsområde: Stengt.