Banestatus

Bane: Åpen
Greener: Vintergreen
Teested: Vintertee
Drivingrange: Åpen (selvplukking)
Treningsområde: Stengt