Banestatus

Bane: Åpen
Greener: Åpen, vintergreen ved frost
Teested: Stengt
Drivingrange: Åpen
Treningsområde: Åpen