Banestatus

Oppdatert informasjon om status av banen.

Månedsplan bane oktober

September måned har vært travel mtp på turneringer, vi har hatt et nordisk mesterskap og srixon finale som har fått banen fra sin beste side inn mot høsten.

September har ført med seg dager med stort nedbørsfall som banen viser seg og klare å svelge unna.

Enkelte områder ser vi at må dreneres bedre eller at fallet må justeres, dette noterer vi inn på vinterarbeid.

Greenene og andre spilleflater fremover i oktober vil få et vedlikeholds som tilser at planten skal gjøre seg klar og lagre mat til vinterdvale, det vil bli skjøtsel med både fast og flytende gjødsel samt lufting med dressing. De vil også få seg en dyblufting av Vertidrain med samkjøring av Air2g2.

Det som blir viktig fremover er å holde spilleflaten fri for fuktighet, sykdomsfri og balansere vedlikeholdet for å få en frisk plante mot vinter. I løp av høsten/vinteren skal greener være sykdomsfri, dette er noe vi legger i grunn av vedlikeholdet nå som vi går inn i kaldere tider. Det innebærer å holde disse områdene duggfri, hånd blåse rusk-rask, være obs på at det ikke blir ansamling av vann i lavpunkter osv.

Vi vil også gå igjennom banen og gjerde inn områder som får mye trafikk og veilede trafikken vekk/rundt fra greenområdene.

Arbeidet rundt «nålekjøret» tar også mye av tiden om morgenene, vi prøver å fjerne disse før et eventuelt klipp, vedlikehold og ikke minst spill. På dager med mye vind er dette en umulig oppgave å få fullført.

Klipperutine vil nedtrappes etter behov og vekst.

Vi vil også begynne med singelklipping av greener.

Vi har startet med lufteplanen for høst, vi begynner med greenområder som blir luftet med solid 19mm, så har vi kjørt solid 6mm på greener som går over til 12mm kryss og avsluttes med dyplufting på 25cm solid 13mm med samkjøring av Air2g2 på 20-30cm.

Plan for oktober vil bli:

Greener

 • Skjøtsel og vedlikehold inn mot høsten.
 • Vi vil hullpipe lufte walk-off områdene på enkelte greener.
 • Vi vil også kjøre Air2g2, 20-30 cm.
 • Nedtrapping av klipperutiner og opptrapping av kosting/pisking av dugg.
 • Lufting 12mm kryss.
 • Arbeid med å holde greener fri for furunåler.

Tee/surround

 • Både tee og surround vil bli luftet, solid 19mm.
 • Vil bli vurdert med lett dress på surround etter vær og vind.
 • Klipping etter behov.
 • Gjerder vil bli satt opp ved enkelte områder.

Fairway

 • Klipping ved behov
 • Lufting av fairway 1 og 2, solid 19mm, samt dressing.

Bane generelt

Vi vil stenge banen for en sprøyting av plantevern på greener i løp av oktober, vi vil komme med varsel nærmere tid og dato. Dette er en del av innsprøytning for vinter.

Det pågår oppgradering av båsene i simulator 1 og 2.

Dugnads gjengen vil gå i gang rundt ca uke 43.

Månedsplan bane oktober Read More »

Månedsplan bane september

Vi har nå passert august og går inn i høst månedene. Vedlikeholdet for august har gått som planlagt, med unntak av noen små justeringer.

Stenging av bane 30 august gikk over all forventning, vi hadde været med oss og re-sådd alle greener i løpet av dagen. 2-3g pr m2 med krypkvein er dosen vi legger opp til, spiller vi kortene riktig vil vi se vekst i løp av 12-14 dager. Krypkvein frøene er så små at med 1 kg tilsier 10 million frø.

Vi har varslet dagvanningen dersom været viser at det blir sol og varme på dagtid. Vanning er det eneste verktøyet vi har får å få et vellykket resultat. Så lenge spilleflaten viser at man kan dra hånden over uten at partikler klistrer seg på, kjører vi 1-2 passeringer med spredere. Det kan virke som en ulempe for spillet, men er en særdeles viktig for å få et bra resultat.

Under stenging fikk vi også kjørt scaryfying på tees, samt en jevn dress.

Vi fått unnagjort lufting av fairway 1 og 2. Vi vil foreta en sist gjødsling av disse inn mot høsten, samt dressing.

Nå i start september vil det bli avholdt Nordisk Politimesterskap som strekker seg over 3 dager og Srixon finale i slutten av måneden.  Vi vil legge opp vedlikeholdet etter disse.

Tiden på året tilser at det vil bli en del arbeid rundt banen for å holde spilleflaten «rene» for furunåler og andre nedfall fra trær. Vi har hatt et par dager med «nålekjør» og vi jobber så godt vi kan etter forholdene når det gjelder dette vedlikeholdet.

Plan for september vil bli:

Greener

 • Vedlikeholdt rundt re-såing prioriteres.
 • Dressing, lett og jevn.
 • Lufting vurderes omgående.
 • Videreføring av gjødselplan går over til høst gjødsel.
 • Dagvanning etter behov, første dagene inn i september.

Tee/surround

 • Lufting og dressing som første prioritet .
 • Gødsling etter scaryfying.
 • Divots rutiner.
 • Air2G2 vurderes omgående.

Fairway

 • Dressing og fastgjødsling av fairway 1 og 2.
 • Avspenning av samtlige fairway.

Bane generelt

 • Bunker rutiner
 • Stier
 • Bygningsmasse vedlikhold

Månedsplan bane september Read More »

Månedsplan bane august

Juli har passert og vi er godt på vei inn i august. Ferieavviklingen av banemannskapet begynner å gå mot slutt og vi er tilbake med fullt team i midten av måneden. NM-lag i gikk av stabelen under gode forhold i månedsskiftet juni-juli.

Vedlikeholdet for juli gikk som planlagt. Den største operasjonen gikk over all forventning som var å kjøre ninja tines på samtlige greener med dobbel vertikalskjæring. Vedlikeholdet besto av: Ninja-dobbel vertikal-klipp-dress-rull. Et krevende vedlikehold som vi må være en god del av mannskapet på.

Av planen for august har vi fått unna gjort den første lufting med dressing, vi kjørte bajonett tiner som lager slisser og splitter røttene i vekstsonen, deretter kjørte vi på med 20 cm Air2g2. Videre i august står solid tiner på 9mm på vedlikehold. Turneringsprogrammet for august blir travel, det blir en del sponsordager og vi kjører klubbmesterskap og SOGT. Vedlikeholdet må tilpasses slik at det ikke blir uheldig for disse dagene.

Tirsdag 30 august vil vi stenge banen for å foreta en re-såing av greener på dobbelkryss og ha en dugnad med divots på fairways.

Treningsområdet ser veldig bra ut. Veksten er bra, og vi har kommet godt i gang med klipping og dressing av både greener og fairways. Det gjenstår å bygge gjerde ned mot gamle 7, sette opp sikkerhetsnett mot tee på hull 9, lyssette kunstgressområdet samt ferdigstille bunkerne med  «capiliary concrete» og sand. Vi planlegger åpning av treningsområdet i begynnelsen av neste sesong.

Plan for august vil bli:

Greener

 • Bajonett og solid lufting etter plan
 • Air2g2, dybde 20cm
 • Vertikalskjæring går etter plan.
 • Lett dressing.
 • Gjødselplan.

Tee/surround

 • Lett vertikalskjæring av samtlige utslag etter fulgt av klipp.
 • Air2g2, dybde 20 cm.
 • Divots vedlikehold etter behov.

Fairway

 • Fairwayene har fått fast gjødsel i slutt juli.
 • Lufting av fairway 1 og 2.
 • Flytende gjødsel etter behov.

Bane generelt

 • Kantklipping
 • Vedlikehold på nytt treningsområdet.
 • Bunkerraking
 • Vedlikehold opp mot turneringer.
 • Stier vil få et nytt lag med steinstøv.

Månedsplan bane august Read More »

Dressing 07.07

Det vil bli en lett dressing av samt rulling av alle greener.

Vi er godt i gang med å kjøre Ninja tines på greener, det gjenstår et par greener igjen 8-7-12-13-15-16-17 og 18.

Rekkefølgen blir Ninja-dobbel vertikalskjæring-klipp-lett dress-rull. Aktuelle hullet vil bli satt på vintergreen under arbeid.

Vis til banemannskapet.

Dressing 07.07 Read More »

Månedsplan bane juni

Mai har både vært en meget travel måned med god vekst og dertil mye klipping, og klargjøring av det nye treningsområdet. Som mange har lagt merke til er sanden nede ved hull 18 snart borte; denne er nå spredt ut som vekstmasse på det nye treningsområde (på totalt ca. 8.900m2). South West Greens har ferdigstilt kunstgress området, og reist videre til neste prosjekt. Endelig utforming av naturgress området (både greener og surround) samt grunngjødsling og såing av gressfrø blir ferdigstilt første uken av juni.  Med forbehold om gode vekstforhold gjennom sommeren antar vi at treningsbanen kan åpnes for spill i løpet av september.  

Veksten er i full gang på alle områder, så rutiner rundt de forskjellige spilleflatene er godt i gang.

På tross av hektiske dager med ferdigstilling av treningsområde, har vi har fått kjørt igjennom det meste av planlagt vedlikeholdsrutiner i mai. 

Grunnet mange planlagte arrangement fremover har det vært vanskelig å finne en egnet dag for   sprøyting av plantevern midler. I henhold til myndighetskrav må banen stenges i 24 timer etter sprøyting. Med forbehold om oppholdsvær har vi besluttet å utføre dette den 8 juni. Da vil banen  være stengt i 24t etter siste påførsel. 

I månedskiftet mai/juni ble det arrangert en turnering over 3 dager, og i slutten av juni avholder vi Lag NM Junior som også strekker seg over 3 dager. Dette er turneringer vi må jobbe rundt mtp vedlikeholdet.

Plan for juni vil bli:

Greener

 • Mtp vekst og rutiner har vi gått over til Triplex klipper.
 • Lett vertikalskjæring etter behov, med på følgende dressing.
 • Lufte rutiner er godt i gang. Her vil vi prøve og presse inn en skjøtsel som utføres av NinjaTines. Er en lett lett hullpipelufting med en ID på 4mm, som skal forstyrre spilleflaten minimalt.
 • Rulle rutiner intensiveres
 • Gjødselplan

Tee/surround

 • Lufting og dressing som første prioritet .
 • Divots rutiner fortløpende.
 • Lett vertikalskjæring.
 • Gjødsel etter behov.

Fairway

 • Fairway 1 og 2 luftes og dresses med påfølgende fast gjødsel som første prioritet.
 • Flytende gjødsel samt avspennings etter behov.
 • Klippehøyde vil bli justert etter vekst.

Bane generelt

 • Bunker rutiner er godt i gang, sand justeres etter behov.
 • Ugress sprøyting av bunker kanter, samt punkt-sprøyting av andre områder etter behov med ryggsprøyte.
 • Området rundt 13 green er torvlagt, vis hensyn til disse områdene. Det vil bli dresset etter behov samt gjødslet.
 • Så i øvrige områder på banen.
 • Stier vil få et nytt lag med steinstøv
 • Kantklipping tas omgående etter vekst.

Månedsplan bane juni Read More »

Månedsplan bane mai

April er over og vedlikeholdsplan for mai skal implementeres. Værmessig har april måned vært uberegnelig. Vi har vært igjennom det meste av vær fra hard natte frost, snø og temperaturer opp mot 20 grader.

Banen begynner å ta seg opp på vekst og rutiner skal iverksettes etter behov, noen rutiner lar vente på seg, mens andre intensiveres. Med mer stabile temperaturer igjennom dag og natt vil vi fort se mer aktivitet både med klipping av spilleflatene, og økt vedlikehold.

Mai vil også være tiden for sprøyting av plantevernmidler mot ugress, loven sier da at banen må stenges 24t etter utførelse. Vi vil komme tilbake til når, hvor og hva dette blir.

Bunkerne er og har vært et viktig fokus igjennom april, vi jobber med å finne den beste rutinen rundt vedlikeholdet av disse for å holde dem spillbare til enhver tid. Vi ser at spillere går inn og ut av bunkerne på partier som er bratte, dette er noe som vil ødelegge store deler av spillbarheten både når en ball lander og for baller som blir liggende i.

2 mai ble Matt Pinfold en del av teamet. Hovedansvaret vil være å se til vedlikeholdet av bygningsmassen og være en del av mannskapet på banen.

Plan for mai vil bli:

Greener

 • Singelklipping av greener, så lenge det lar ser gjøres.
 • Lufting og dressing intensiveres. Bayonett-kryss og solid
 • Air2g2 vil bli gjennomført, minimalt med forstyrrelser av spilleflate.
 • Rullerutiner vil vurderes fortløpende.
 • Vertikalskjæring.
 • Gjødselplan går sin gang.

Tee/surround

 • Lufting og dressing.
 • Divots rutiner trappes opp.
 • Verikalskjæring av samtlige områder står i fokus.
 • Re-såing av enkelte utslag og områder.
 • Air2g2 av enkelte områder.
 • Surround vil få enn finish av ved å skjære rundt kummer og spredere.
 • Gjødsel etter behov.

Fairway

 • Fairway 1 og 2 vil bli dresset og luftet.
 • Fastgjødsel skal anlegges fortløpende på samtlige ( venter nedbør )
 • Klipperutiner trappes opp.

Bane generelt

 • Bunkerne har vårt fokus, raking og klipping både rundt og på kanter.
 • Sprøyting av plantevern mot ugress på hele banen og punkt-sprøyting.
 • Divots på diverse områder.
 • Kantklipping tas omgående.
 • Stier vil få nytt lag med steinstøv.
 • Beplantning av trær ( hovedsakelig bak green 6 )
 • Vi har bestemt at vi skal legge ferdiggress ved green 13. Vedlikeholdes deretter.

I tillegg ser vi nå slutten på arbeidet med nytt treningsområde på gamle 8.  Den 3 mai starter prosessen med å installere kunstgressområdet. Naturgressområdet vil bli sådd i slutten av mai.

Månedsplan bane mai Read More »

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen 

RSS Banestatus