Kriterier for gruppeinndeling 2017

Elite:

 • Gutter/jenter 20-> som satser 100% golf, som pro, amatør eller college spiller
 • Har oppnådd resultater i norges toppen og internasjonalt
 • Skjønn
 • Har mål & handlingsplan, motivasjon og ambisjoner, treningsvilje og disiplin
 • Har lagånd og samarbeidsvilje, plikter å representere klubben i Lag NM.
 • Økonomisk støtte avhengig av type satsing. Amatører og College spillere kan støttes med inntil 10 NC og internasjonale turneringer (skriftlig godkjennelse av Pro/SU på sms eller mail før turnering, individuell vurdering).
 • Protimer / Rangekort

Elite Bredde:

 • Gutter/jenter 20-> som satser golf som amatør eller college spiller og har i en periode ikke mulighet til å satse 100% pga skole, jobb eller skade. Dette er spillere vi ønsker med videre. Veien opp til Elite er kort ved 100% satsing og resultat.
 • Har oppnådd noen resultater i norges toppen
 • Skjønn
 • Kan oppnå økonomisk støtte til turneringer (skriftlig godkjennelse av Pro/SU på sms eller mail før turnering, individuell vurdering). Økonomisk støtte forutsetter vanligvis at spilleren har mål & handlingsplan, motivasjon, treningsvilje og istand til å representere klubben på en god måte.
 • Protimer ved dedikert egentrening
 • Rangekort

Elite Junior:

 • Gutter/Jenter 13-19 som starter på Srixon Tour (ST) 2017 eller har oppnådd resultater på ST i 2017
 • Skjønn
 • Har mål & handlingsplan og satser 100% på golf.
 • Har motivasjon og ambisjoner
 • Har treningsvilje og disiplin
 • Har lagånd og samarbeidsvilje,
 • Plikter å representere klubben i Lag NM hvis uttatt
 • Hjelper klubben ved behov (fredagsscrambler, hjelper nye spillere, dugnad etc)
 • Fellestrening en gang per uke
 • Protimer ved dedikert egentrening
 • Reisestøtte iht gjeldende regler
 • Rangekort

Junior

 • Gutter/jenter fra 13-19år
 • Konkurrerer på Narvesen Tour
 • Egentrening og oppfordres til mål og handlingsplan
 • Har lagånd og samarbeidsvilje
 • Kan få støtte til Srixon Tour etter innstilling fra sportslig utvalg
 • Egentrening
 • Fellestrening to ganger per uke
 • Protimer ved dedikert egentrening
 • Rangekort

Yngre runner up

 •  10 -14 år
 • ”Digger” golf
 • Har stor glød
 • Konkurrerer på Narvesen Tour
 • Er lagkompis
 • Skjønn
 • Fellestrening to ganger i uken
 • Rangekort

Rekrutt

 • 10-19 år
 • Har etablert HCP
 • Konkurrerer på Narvesen Tour
 • Fellestrening to ganger i uken

VTG ( Veien Til Golf )

 • Fellestrening to ganger per uke.