Strategiplan 2021-2024

Et styringsverktøy for de neste 4 årene

Stavanger Golfklubb er en demokratisk medlemsklubb der styret og komitéer er valgt ved årsmøtet og  fungerer som medlemmenes talerør. Strategiplanen er et rammeverktøy  som styret forholder seg til når beslutninger skal tas. Strategiplanen har nedfelt føringer for bruk av ressurser i de neste 4 årene.

Målet er at strategiplanen vil fungere som et levende og fleksibelt dokument og et godt styringsverktøy i den kommende 4 års perioden.

Hovedtrekkene i planen

Klubben forholder seg til NGF og NIFs regelverk og dette er forankret i den nye strategiplanen til SGK. Medlemmenes interesser vil også i fremtiden stå i fokus og være bestemmende for hvordan klubben utvikles. I tillegg er det viktig for klubben å opprettholde det gode forholdet til Stavanger kommune med tanke på bane og areal. SGK skal sikre solid økonomi og kontantstrøm gjennom fornuftig drift og administrasjon.

Visjon
En aktiv og tradisjonsrik golfklubb for alle

Inkluderende, utviklende, ledende

Inkluderende
Vi skal tilby et inkluderende miljø og legge til rette for trivsel og samspill for medlemmer, gjester, ansatte og samarbeidspartnere, både på og av banen.Vi skal jobbe for en kultur hvor alle er velkomne og gode golfopplevelser deles.

Utviklende
Vi skal være ledende på utvikling av golfspillere, med fokus på både bredde og topp.Vi skal være en klubb som kontinuerlig utvikler bane, anlegg, ansatte og frivillige.

Ledende
Vi skal fortsette å holde meget høy banestandard og være en av de ledende klubbene i landet. Vi skal yte et godt og profesjonelt servicenivå i alle deler av klubbdriften og møte alle medlemmer og gjester med et smil.

Hovedmål

Økt aktivitetsnivå året rundt på hele anlegget.

Delmål

For å oppnå hovedmålet har SGK satt seg som delmål å ha…

…flere som trener og spiller golf hele året

…et godt treningstilbud til alle medlemmer på alle nivå

…attraktive og engasjerende arrangementer og turneringer

…fokus på videreutvikling av det positive komité- og dugnadsarbeidet

…fokus på å ha en åpen og inkluderende servicekultur

…økt rekruttering av barn, ungdom og unge voksne

…økt rekruttering av kvinner

…økt fokus på målstyring

…kontinuerlig utvikling av klubbens organisasjon og kompetanse

…kontinuerlig utvikling av bane og treningsanlegg

…økt regelmessig kommunikasjon med medlemmene gjennom elektroniske nyhetsbrev og relevante kanaler

…fokus på å være en attraktiv klubb og aktør for våre samarbeidspartnere

…god økonomisk styring og en sunn og god økonomi

Last ned og les hele Strategi plan 2021 – 2024 her:

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen 
Åpen

RSS Banestatus