Logo for mamut

Medlem av styret og administrator for SGK’s web-sider.