Medlemskap & Priser

Veien til Golf

Har du lyst å begynne med golf? Da er Veien til Golf kurset første skritt til banespill og medlemskap

Hvorfor velge Stavanger Golfklubb?

Stavanger Golfklubb, stiftet 5.april 1956, er landets nest eldste 18 hulls golfbane (1963). Stavanger Golfklubb ligger idyllisk til ved Store Stokkavatn, kun 10 minutt fra Stavanger sentrum.

Banen, par 71 og i underkant av 6000 meter, er kompakt og gir utfordringer og spilleglede både for nybegynner, den mer etablerte og profesjonelle golfspilleren.

  • Aktivt treningsmiljø for barn og unge.
  • Stor driving range og kortspills-område.
  • PGA-utdannede instruktører som tilbyr trening, kurs og instruksjon.
  • Pro-shop med gode tilbud fra de beste merkenavnene innen golf.

Se flere medlemsfordeler i Stavanger Golfklubb

Medlemskap

Søknad om medlemskap

Alle søknader om medlemskap vil bli behandlet så fort som mulig. Du kan bli satt på venteliste.
Ved innsendelse av søknad vil du motta en kvittering på dette via e-post. Sjekk at du mottar denne eposten for å være sikker på at din søknad er mottatt av klubben.

Medlemskap inkluderer: Full spillerett, Nasjonal spillerett, NGF avgift & forsikring, Golfbox tilgang, Administrasjon og handicap service, Medlemspris på simulatorer og tilgang til TopNordic Golf.
Fjernmedlemskap inkluderer spillerett, men ikke tilgang til TopNordic Golf
Passiv medlemskap inkluderer 2 stk greenfee, men ikke full spillerett eller tilgang til TopNordic Golf.

Laglov & Kontingenter – 2024

Alle medlemskap refererer til SGK Laglov, og medlemmer bes være oppmerksomme på disse. Alle utmeldinger og endringer må forekomme innen 31/12 for å være gjeldende for kommende sesong (§3-3). Utmelding sendes per mail til Kim Sem-Henriksen


Ved manglende innbetaling vil spillerett fratas inntil registrert innbetaling. Ved manglende innbetaling av månedsbeløp, vil medlem etter 2 manglende innbetalinger overføres til en enkel faktura. Årskontingenter for inneværende sesong blir presentert på årsmøte som avholdes innen utgangen av mars måned. Ved valg av månedlig betaling må det betales for 12 måneder inneværende sesong.Ved senere innmelding vil månedstrekk baseres på antall resterende måneder av året. Spørsmål angående innbetaling av årskontingent bes sendes til klubbens regnskapsfører Anne Tjørhom Østbø. Månedspriser under viser da en oppdeling av kontingent på 12 måneder.

Hovedmedlem

Året du fyller 35 år

890,- pr. mnd
10.240,- årspris

Ektefelle/samboer

Sammen med hovedmedlem

722,- pr. mnd
8.240,- årspris

Pensjonist

Året du fyller 68-77 år

805,- pr. mnd
9.240,- årspris

Pensjonist +

Året du fyller 78 år

722,- pr. mnd
8.240,- årspris

Unge Voksne

Året du fyller 22-34 år

722,- pr. mnd
8.240,- årspris

Eldre Junior

Året du fyller 18-21 år

321,- pr. mnd
3.430,- årspris

Junior

Året du fyller 12-17år

244,- pr. mnd
2.500,- årspris

Yngre Junior

Året du fyller 8-11år

140,- pr. mnd
1.250,- årspris

Student/vernepliktig

Gjelder kun fulltids studenter eller førstegangstjeneste

391,- pr. mnd
4.270,- årspris

VTG I

Nybegynner år 1
Kun for kursdeltagere hos SGK

462,- pr. mnd
5.120,- årspris

VTG II

Nybegynner år 2
Kun for kursdeltagere hos SGK

550,- pr. mnd
6.145,- årspris

VTG III

Nybegynner år 3
Kun for kursdeltagere hos SGK

550,- pr. mnd
6.145,- årspris

Barn

Opp til 7 år

Gratis

Fjernmedlem

Fast bosted 8+ mil fra klubben

550,- pr. mnd
6.145,- årspris

Passiv medlem

3.000,-

ingen spillerett
inkl. 2 stk greenfee

Skroll til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Matte utslag
Åpen 
Åpen
Åpen 

RSS Banestatus